top of page
KILIMANJARO

Tanzania

Trær = Vann - Treplanting for å bringe vannet tilbake til Sanya-elven.

Utfordringen

Sanya-elven var en gang var rik på vann og en viktig vannkilde.

Nå er den periodevis helt uttørket.

Avskoging forårsaker større fare for tørke flom, og bidrar også til klimaendringer både lokalt og globalt. Sanya-elven som renner ut fra isbreen på Kilimanjaro har gjennom de 20 siste årene gått fra å være en vannkilde for drikkevann, gårdsdrift, vannkraft og dyreliv, til at 90 % av trærne rundt elven er hugget ned.

 

Det kan gå måneder der elva er tørrlagt, mens under regnsesongen blir elva overfylt og vannet drar med seg broer og enorme mengder jord ned til lavlandet og skaper oversvømmelser.


Det er ikke kun i dette området avskoging er et problem. Ifølge WWF har Øst-Afrika mistet rundt 6 millioner hektar med skog mellom 2000 og 2012. Dette er ikke bare problematisk for Øst-Afrika, det påvirker også de globale klimaforandringene.

TZ - Utfordringen

Vårt tiltak

Sammen med våre partnere i Trees 4 Kilimanjaro, lokale myndigheter og aksjonsgrupper, skal vi plante trær i området rundt Sanya-elven til området

får tilbake sin naturlige vegetasjon.

 

Det skal ansettes to fulltidsansatte som skal plante trær og busker, vanne dem, og ta vare på dem til de er store nok til å klare seg på egenhånd.

 

Dette vil føre til at området ikke er like utsatt for oversvømmelser og tørke

– og at Sanya-elven igjen kan bli den vannkilden den en gang var.

TZ - Vårt tiltak

Trees 4 Kilimanjaro

Pursuit of Waters samarbeider med Trees 4 Kilimanjaro (T4K) i Tanzania, et frivilligbasert prosjekt som har som mål å plante 50 millioner trær i Kilimanjaro-regionen.

Sammen med andre aktører, private og statlige, planter T4K frø som tas vare på til trærne kan klare seg selv. Resultatet av planting er ventet å være forbedret miljø, sosioøkonomiske gevinster og gjenopprettet klima.

Dette prosjektet er presentert av Pursuit of Water i samarbeid med Trees 4 Kilimanjaro, et registrert prosjekt i Tanzania.

TZ - T4K
bottom of page