top of page

Vår respons

Vi har rettet fokuset mot at denne situasjonen er krevende for partnerne våre, og vi gjør det vi kan for at de kan få en tryggere hverdag. Samtidig har vi tilpasset arbeidet vårt i henhold til de gjeldene reglene i Norge.   

White Sands
Pursuit of waters håndtering av koronapandemien

COVID-19 Hjelpefond

Water

Håndvask

Håndhygiene redder liv. For å hindre smitte av covid-19, og mange andre sykdommer, er det særdeles viktig å vaske hender jevnlig med såpe eller hånddesinfeksjon. 

(UN Water)

2 av 5 mennesker, eller 3 milliarder mennesker rundt om i verden mangler grunnleggende fasiliteter for håndvask i hjemmene sine: 1,6 milliarder har begrenset med fasiliteter og mangler såpe eller vann, og 1,4 milliarder har ingen fasiliteter i det hele tatt.

(WHO/UNICEF 2019)

Rundt 297 000 barn under fem år – som er mer enn 800 hver dag – dør årlig av diarésykdommer som et resultat av dårlige sanitære forhold, manglende hygiene eller utrygt drikkevann. 

(WHO 2019)

SDG-6.gif
COVID-19 - Handwashing
Hjelpefond

Hjelpefondet

Vi i Pursuit of Water ønsker å støtte våre partnere som nå står overfor ulike utfordringer i møte med koronaviruset. Derfor har vi satt i gang en innsamlingskampanje for å kunne svare på behovene som oppstår på grunn av krisen.

Midlene har gått til fem av våre samarbeidsorganisasjoner i fire land: Kosovo, Rwanda, Tanzania og Kongo. Hjelpefondet har hovedsakelig blitt brukt til matdistribusjon og vann- og hygieneprosjekter.

Pursuit of Water har bistått med 50 000 kr, som fungerer som et nødfond. Det dekker derimot kun behovene på kort sikt. Hjelp oss gjerne med å nå målet slik at partnerne våre kan få støtte på en mer langsiktig basis! Vi samler fortsatt inn midler for å bistå til de utfordringene som dukker opp på grunn av koronaviruset.

🇨🇩 🇷🇼 🇹🇿 🇽🇰

20,000 NOK

Congo

🇨🇩

IMG_0090_edited_edited.jpg

10,000 NOK

Tanzania

🇹🇿

10,000 NOK

🇽🇰

Kosovo

10,000 NOK

🇷🇼

Rwanda

bottom of page