top of page
gradient-white-3.png

Hvorfor vann?

Fortsatt i dag er det slik at mer enn 884 millioner mennesker mangler en trygg drikkevannskilde. Leter man etter roten til utfordringene verden står overfor i dag, er det ikke sjeldent at de er knyttet opp mot vann på et eller annet vis. For eksempel har mangel på vann innvirkninger på klima, kjønnsbalanse, fattigdom, skolegang, forurensning og folkehelse.

Dette vil vi gjøre noe med.

Kvinner og barn

Kvinner bærer den tyngste byrden i samfunnet når det gjelder vann, ettersom de ofte er ansvarlige for matlaging, rengjøring, vasking og så videre.

 

For kvinner og barn i globale sør betyr det å samle vann en høyere risiko for sykdom og kjønnsdiskriminering, i tillegg til at det i mange tilfeller tar fra dem tid de kunne brukt på arbeid og utdanning.

87 % av verdens befolkning bruker nå oppgraderte vannforsyninger, men kun 62 % er estimert til å ha tilgang på oppgraderte sanitære fasiliteter.

 

Utrygt vann og mangel på grunnleggende hygieneartikler forårsaker 80 % av all vannbårne sykdommer som diaré og kolera. Omtrent 30 000 mennesker dør hver uke av diarésykdommer som skyldes en usikker vannkilde. 90 % av disse dødsfallene er barn under 5 år.

Helse og levekår

Klima-
endringer

Klimaendringer forverrer vannrelaterte problemer. Ferskvannressurser forsvinner på grunn av menneskelige aktiviterer og utslipp. Snø og isbreer som smelter gjør at håvnivået øker.

 

Andre vannrelaterte katastrofer innebærer ørkendannelse og avskoging. Alle disse endringene i miljøet kan resultere i at mennesker mister familie, hjem og matjord — til og med land kan stå i fare for å forsvinne.

bottom of page