gradient-white-3.png

Hvorfor vann?

Globalt mangler 1 av 9 personer tilgang på trygt drikkevann. I tillegg dør Omtrent 30 000 mennesker hver uke av diaréssykdommer som skyldes en usikker vannkilde, og 90% av dødsfallene er barn under 5 år.

Dette vil vi gjøre noe med.

Kvinner og barn

Kvinner bærer den tyngste byrden i samfunnet når det gjelder vann, ettersom de ofte er ansvarlige for matlaging, rengjøring, vasking og så videre.

 

I land i det globale sør, gjør det å samle vann at kvinner og barn lett blir utsatt for sykdom og fare for kjønnsdiskriminering, og tar ofte fra dem tid de kunne brukt på arbeid og utdanning.

Helse og levekår

87 % av verdens befolkning bruker nå oppgraderte vannforsyninger, men kun 62 % er estimert til å ha tilgang på oppgraderte sanitære fasiliteter.

 

Utrygt vann og mangel på grunnleggende hygieneartikler forårsaker 80 % av all vannbårne sykdommer som diaré og kolera.

Klima forandringer

Klimaendringer forverrer vannrelaterte problemer. Ferskvannressurser forsvinner på grunn av menneskelige aktiviterer og utslipp. Snø og isbreer som smelter gjør at håvnivået øker.

 

Andre vannrelaterte katastrofer innebærer ørkendannelse og avskoging. Alle disse endringene i miljøet kan resultere i at mennesker mister familie, hjem og matjord — til og med land kan stå i fare for å forsvinne.