top of page

Utfordringen

Ved nordenden av Tanganyikasjøen i Kongo ligger byen Uvira.

  Byen, og landet generelt, mangler infrastruktur for avløpsvann. Uvira er i tillegg tett befolket, som gjør at slik infrastruktur er sårt tiltrengt. Mange innbyggere gjør nemlig at naturen ikke klarer å ta hånd om renseprosessen av vannet lenger. Situasjonen er nå at den største årsaken til forurenset vann er dumping av avfall i innsjøer og elver. 

Nylig opplevde også befolkningen i Uvira et alvorlig kolerautbrudd, som blant annet var en følge av dårlig vannkvalitet i området. Uten tilgang på rent vann øker faren for sykdom og smittespredning betraktelig. 

Marble Surface
UVIRA

Kongo

Utdeling av vannfiltre i Uvira i Kongo til hundre familier

Vårt tiltak

Ettersom manglende tilgang på rent vann er en av de største utfordringene befolkningen i Uvira står overfor i det daglige, har vi fått til et samarbeid med en sørkoreansk bedrift kalt Philos som produserer vannfiltre. Philos' vannfiltre kan rense en families vannforbruk og sikre kan vannet er trygt. Sammen med vår erfarne partner i Kongo deler vi ut hundre vannfiltre til hundre familier i Uvira. 

Kongo - Solution

Vi er nesten i mål!

Vi har samlet inn nok midler til 100 vannfiltre til 100 familier.

Utdelingen har blitt utsatt på grunn av COVID-19-pandemien.

Vi har sendt nødhjelp til partneren vår i Kongo slik at de kan være bedre rustet til å takle både konsekvensene av pandemien og en flom som nylig fant sted i området. 

Progress
bottom of page