top of page
kosovo-banner-bg.png
SKENDERAJ

Kosovo

Restaurering av brønner i Kosovo

Utfordringen

Mange av brønnene på landsbygda i Kosovo er ødelagte og forurenset.

Kosovo er et lite land med vakker natur og flere historiske steder, men det er også et av Europas fattigste. På mange områder har landet hatt en beundringsverdig fremgang etter den ødeleggende krigen fra 1998-99.

 

På samme tid mangler fortsatt majoriteten av de to millioner innbyggerne en trygg vannkilde. Mangel på renseanlegg og kloakksystemer har gjort forurensning av elver og drikkevannskilder til et utbredt problem.  

Challenge

Vårt tiltak

Pursuit of Water jobber med å restaurere gamle, ødelagte brønner i Kladernica i Kosovo, slik at familiene i området får tilgang til friskt, rent vann til hjemmene sine og slipper å drikke forurenset vann som potensielt gjør dem syke.

 

Husstandene som ønsker å være med på prosjektet forplikter seg til å delta i byggeprosessen, bidra med 10% av utgiftene, og å hjelpe til ved restaureringen av en annen brønn i nabolaget. Slik skapes et bedre samfunn gjennom reparering av brønner og bygging av relasjoner. 

Solution

Water for Life Kosovo

Pursuit of Waters lokale partner i Kosovo, Water for Life, er en internasjonal non-profit organisasjon som har arbeidet i dette området i over ti år.

 

I 2018 fikk over 180 innbyggere i Kladernica stabil tilgang til rent vann gjennom Water for Life sine prosjekter. Vi bidro til restaureringen av ti brønner i 2019, og har siden hatt som mål å bidra til en brønn i måneden. Dermed bidro vi til at 12 brønner fikk nytt liv i 2020, og vil bidra til 12 til i år.

Dette prosjektet er presentert av Pursuit of Water i samarbeid med Water for Life Kosovo, en registrert non-profit i Kosovo.

Action

Vi gjør fremgang!

Hver måned restaurerer vi en brønn i landsbyen.

FERDIGSTILTE

46 brønner

well-color.png

PÅGÅR

9 brønner

MÅL FOR 2023

12 brønner
bottom of page