top of page
gradient-black-top_edited.jpg
KIGALI

Rwanda

Vi mener at alle barn i verden har rett på grunnskole og tilgang på trygt og rent vann.

Utfordringen

Mange skoler i Rwanda har ikke nok vann til elevene sine.
Spesielt ikke under tørketiden.

Rwanda er et av landene i Afrika som har opplevd størst økonomisk vekst de siste årene. Likevel har landet fremdeles utfordringer når det gjelder tilgang på vann. Drøye 80 % av befolkningen lever i rurale områder, der flesteparten av skolene ikke har en tilstrekkelig tilgang på vann. Problemet er imidlertid ikke nødvendigvis mangel på vann, men heller mangel på gode måter å samle, oppbevare og rense det vannet som regner ned i regnsesongen.

 

Kontinentet Afrika, til tross for sin skjønnhet og rike naturressurser, har fortsatt for få trygge vannforsyninger. I Afrika sør for Sahara går folk 40 milliarder timer i året kun for å finne trygt drikkevann.

Challenge

Vårt tiltak

Vår partner i Rwanda har kommet med en løsning på deres utfordring med vann, som er å få lagret vannet slik at det kan brukes i tørketiden. Problemet er nemlig ikke mangelen på vann, det regner mye i regntiden, men heller det å få oppbevart vannet til bruk i de tørrere månedene. Tiltaket vår partner kom opp med var å bygge regnsamlersystemer på takene til de lokale skolene. Dette gjør det mulig å samle regnvann på en effektiv måte, og som også renser vannet slik at det kan brukes til både håndvask, matlaging og drikking.

Nå kan barna gå på skolen både for å få utdanning og rent vann. Dette tiltaket har vist seg å fungere så godt at det til og med er nok vann til at elvene kan ta med seg vann hjem til familiene sine.

Solution

Water for Life

Water for Life er en frivillig bistandsorganisasjon etablert på Hawaii. Deres hovedfokus er å hjelpe lokalsamfunn med å utvikle trygge og bærekraftige vannkilder, og også tilby kunnskapen som trengs for å vedlikeholde dem.

Dette prosjektet er presentert av Pursuit of Water i samarbeid med Water for Life, en registrert amerikansk ikke-statlig non-profit organisasjon.

RW - Action
bottom of page